Wyniki online

Wyniki on-line są dostępne przez 90 dni od dnia wykonania badania.

Po upływie tego czasu wyniki można pobrać tylko osobiście w laboratorium po okazaniu dokumentu tożsamości.

Polecamy pobieranie wyników w formie PDF za pomocą przeglądarki komputerowej.