Wskazówki dla pacjentów przed badaniem ogólnym moczu / posiew moczu

Poniżej znajdują się istotne zalecenia dotyczące przygotowania moczu do badania. Prosimy o uważne przeczytanie wskazówek i bezwzględne zastosowanie się do nich. Niewłaściwie pobrana próbka, zabrudzona lub niesterylna może skutkować błędnymi wynikami.

Wskazówki dla kobiet

 • Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem (mydło w płynie).
 • Dokładnie umyć okolice krocza wodą z niewielką ilością mydła i dokładnie spłukać bieżącą wodą.
 • Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika.

Wskazówki dla mężczyzn

 • Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem (mydło w płynie).
 • Odciągnąć napletek i umyć dokładnie okolice ujścia cewki moczowej wodą z niewielką ilością mydła i dokładnie spłukać wodą.
 • Oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następny strumień pobrać do jałowego pojemnika.

Wskazówki dla dzieci i niemowląt

 • Jeżeli nie jest możliwe pobranie moczu w sposób podany powyżej, mocz należy pobrać do sterylnego woreczka – po uprzednim umyciu dziecka wodą z niewielką ilością mydła (mydło w płynie) i dokładnym spłukaniu wodą.
 • Woreczek należy przykleić na suchą skórę tuż przed spodziewanym oddaniem moczu, odkleić tuż po oddaniu moczu i dostarczyć do badania.
 • Woreczek może być przyklejony nie dłużej niż 30 min. Jeśli dziecko nie odda moczu w tym czasie należy przykleić nowy woreczek.
 • Metoda bezpośredniego oddania moczu do pojemnika (bez użycia woreczka) jest szczególnie rekomendowana przy badaniu posiewu moczu.

Mocz na posiew

 • W pojemniku jałowym bez płytki – powinien zostać dostarczony niezwłocznie (dłuższe przechowywanie wymaga zachowania temp ok. 4ºC).
 • W pojemniku z płytką – należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • W razie wykonania badania ogólnego moczu i posiewu jednocześnie prosimy o dostarczenie moczu w jednym, jałowym pojemniku – bez płytki.

UWAGI

 • Przed oddaniem moczu do badania na posiew nie należy wycierać okolicy cewki moczowej!
 • Korzystanie z nawilżanych chusteczek przed pobraniem moczu, nie zastępuje wody i mydła. Niezachowanie zalecanych standardów higieny prowadzi do uzyskania zanieczyszczonego moczu, a tym samym do niemiarodajnych wyników badań.
 • Mocz zlany z nocnika nie nadaje się do badania.
 • Mocz na badanie ogólne należy dostarczyć w ciągu 2 godzin od pobrania moczu.

W razie wątpliwości lub jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z przygotowaniem do badań specjalistycznych, prosimy o kontakt z personelem laboratorium, który jest do Państwa dyspozycji pod numerem tel. (22) 781 01 67.