Personel

Katarzyna Leś

Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Wysokiej klasy diagnosta laboratoryjny z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym. Jej wkład w działanie naszego laboratorium jest nieoceniony, nie tylko ze względu na szeroką wiedzę i umiejętności, ale również dlatego, że swoją pracę traktuje bardzo poważnie, a zarazem jak pasję.

Katarzyna Leś zatrudniona jest w Pracownia Analiz Lekarskich ANNA-LAB od 2008 roku, od 2010 roku pracowała także w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej w wydziale lekarskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studia ukończyła na kierunku Analityka Medyczna na wydziale farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest również autorem i współautorem kilku prac naukowych. Na uwagę zasługuje jej praca magisterska „Opracowanie metody wykrywania enterowirusów człowieka z użyciem techniki reakcji łańcuchowej polimeryzacji w czasie rzeczywistym”.

Wśród jej naukowych zainteresowań można wyróżnić:

  • diagnostykę chorób zakaźnych przy użyciu technik biologii molekularnej;
  • diagnostykę laboratoryjną zakażeń wywołanych wirusem Epsteina-Barr u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z chorobami rozrostowymi oraz po transplantacji szpiku;
  • zagadnienia fazy przedanalitycznej, w tym wpływ suplementów diety i ziół na wyniki badań;
  • trudności diagnostyczne w oznaczaniu parametrów w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Katarzyna Leś nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach.