Wskazówki dla pacjentów przed pobraniem krwi – dzieci

W procesie przygotowania dziecka do pobrania krwi, niezmiernie ważne jest przestrzeganie poniższych zaleceń, tylko w takim wypadku wyniki będą miarodajne. Istotne jest również pozytywne psychiczne nastawienie dziecka do badania. W naszym laboratorium pracują osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi, ale niezastąpione jest wsparcie rodziców, aby dziecko nie bało się badania.

Poniższe zalecenia nie obejmują sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka, kiedy wykonanie testów jest nieodzowne!

OGÓLNE ZALECENIA

 • Noworodki – pobranie wykonywać najlepiej tuż przed karmieniem (2-3h od ostatniego karmienia, opcjonalnie min 1h od ostatniego karmienia).
 • Małe dzieci – badanie należy wykonywać po upływie 2-3h od ostatniego posiłku (posiłek niskotłuszczowy).
 • Starsze dzieci – zalecane pobieranie krwi przed śniadaniem, opcjonalnie 2-3h od ostatniego posiłku (posiłek niskotłuszczowy).
 • Przed pobraniem krwi zalecane podawanie wody niegazowanej.
 • Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego tuż przed pobraniem krwi.
 • Badanie powinno być przeprowadzone po przespanej nocy.

BADANIA HORMONALNE

 • Badanie powinno być przeprowadzone po przespanej nocy.
 • Dzieci starsze – brak dużego stresu w ostatniej dobie przed pobraniem krwi.
 • Nie zaleca się wykonywania badań hormonalnych w trakcie lub tuż po przebytej infekcji.

BADANIA PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

 • Zalecane jest pobranie krwi przed śniadaniem.
 • Zalecane jest podawanie wody niegazowanej przed pobraniem krwi.
 • Nie zaleca się wykonywania badań w trakcie lub tuż po przebytej infekcji.
 • W dniu poprzedzającym badanie, należy wdrożyć dietę niskotłuszczową i lekkostrawną.

UWAGI

Jeśli podczas pobrania krwi dochodziło w przeszłości do omdleń u dziecka, prosimy o poinformowanie personelu laboratorium o takim fakcie

Po pobraniu zalecane jest uciśnięcie wacikiem miejsca wkłucia przez ok. 5 min, co zapobiegnie powstawaniu siniaków.

W razie wątpliwości lub jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z przygotowaniem do badań specjalistycznych, prosimy o kontakt z personelem laboratorium, który jest do Państwa dyspozycji pod numerem tel. (22) 781 01 67.